wydolność tlenowa

  • Niezbędny tlen

    Niezbędny tlen

    Jak możemy zmierzyć kondycję fizyczną? Nauka opisała trzy z jej podstawowych składników - wydolność tlenową, próg mleczanowy i ekonomiczność. Najlepsi zawodnicy mają wysokie wskaźniki tych trzech fizjologicznych cech.